DK Plastic
Adrian Dziedzic

Niemojewko 32
88-320 Strzelno
Poland

Tel. +48 531 876 180
biuro.dkplastic@gmail.com